Stresscoaching

Når stress er en realitet, er det vigtigt med den rette hjælp, for at komme på fode igen. Den rette hjælp er målrettet stresscoaching. Det er vigtigt at terapeuten eller coachen har speciale i stress håndtering, da man ellers kan gøre ondt værre med klassisk coaching og almindelig terapi.

Stresscoaching er et forløb på 7 samtaler, fordelt over ca. 2 ½ måned, og består af undervisning i stress, læring af konkrete værktøjer til håndtering og forebyggelse af stress.

Hvem får stress?

Stress kan ramme os alle, selv de mest robuste mennesker – hvis bare omstændighederne er til det!

Stress er en hormonel tilstand i kroppen, som påvirker os både fysisk og psykisk. Det vil sige at der er et højt niveau af stress hormoner.
Hvis denne tilstand har stået på for længe, kan det have store konsekvenser for hvordan vi fungerer på arbejdet og privat.

En stresset person ændrer ofte personlighed, og kan være svær at genkende for kollegaer, venner og familien. Det kan også være svært at genkende sig selv som stresset!

Et af stress signalerne er manglende selverkendelse. Stress sker ofte ubevidst, og den stressede er derfor måske slet ikke klar over at være stresset. Her er det vigtigt at andre træder til med hjælp. Når man som ven, familiemedlem, kollega eller leder i en virksomhed, oplever en person være stresset, har vi alle et fælles ansvar for at hjælpe den stressramte.
Jo før hjælpen når frem, jo kortere tid tager det at komme på fode igen – og et evt. sammenbrud kan undgås.

Stresscoaching er aldrig for sent eller for tidligt – det kan være relevante, at påbegynde både før, under eller efter en stress-sygemelding, eller som ren forebyggelse.

Stresset kvinde på arbejde

Hvad er stress?

Når løven jager og angriber en zebra, stresses de begge.

Den ene kæmper, den anden flygter. Stressen får dem til at yde en ekstraordinær indsats og giver dem derved de bedst mulige chancer for overlevelse. Det er en nødvendig reaktion, for at blive mæt, eller undgå at blive ædt.

Vinder løven, vil den under angrebet få brændt stresshormonerne af, og efter måltidet, fordøjer og hviler den sig. Nu er den afstresset og klar til nye udfordringer.

Når vi mennesker stresses i dag, behøver det ikke være en “liv eller død” situation, mindre kan gøre det. Det kan være problemer i privatlivet eller at vi overvældes af arbejdsopgaver –  uanset hvad årsagen er, reagerer vores krop og psyke med stress, når vi oplever at vi ikke kan mestre vores udfordringer. 
Og når stress så er en realitet, reagerer vi sjældent fysisk, og derfor får vi ikke brændt stresshormonerne af, ligesom løven gør det. De ophober sig i kroppen, og det er skadeligt.

Det moderne menneske får heller ikke hvilet sig, i det omfang vi har behov for. Middagsluren er blevet et morfar-privilegie, siestaen hører syden til, og en helligdag afholder os ikke fra at arbejde.

De ophobede stresshormoner, og den manglende hvile, har store konsekvenser for krop og psyke. Vi kan blive alvorligt syge, hvis der ikke sættes ind med hjælp til at blive afstresset.

Et eksempel fra dyreverdenen:

Stress blandt dyr
Stress blandt dyr

Hvor kommer stressen fra?

Hvordan vi stresses er individuelt. Hvad der hjælper den ene, kan stresse den anden.
Derfor er det vigtigt med en individuel tilgang til stress.

Ofte er det mange små episoder, som dråberne der fylder glasset op, der er årsag til stress. Det behøver ikke være store dramatiske konflikter. Og da stress sker ubevidst – er vi nogle gange slet ikke klar over at vi er stresset, eller hvilke årsager der ligger til grund for det. De fleste erkender først deres tilstand af stress, når glasset flyder over, og det ikke længere er muligt at overhøre krop, og psykes, råb om at stoppe op.

Når en person har alvorlige stress symptomer, er det ofte ikke en enkeltstående episode der udløser dem. Så har det stået på længe. Stress signalerne er bare blevet overhørt, og nogle gange vænner man sig også til at leve med symptomerne, eller bortforklarer dem med andre årsager.

Årsager kan komme fra både arbejdsrelaterede ting, og fra privatlivet.
Vi er hele mennesker, og når parforholdet går dårligt og slider på én, tager vi det med på arbejdet. Ligesom når vi påtager os for meget arbejde, fordi vi ikke kan sige nej, og vi må tage aftentimerne i brug, så påvirker det også vores familieliv. Det er egentlig ikke så vigtigt hvor årsagen er placeret. Det der er vigtigt er at vi gør noget ved det, fordi det gavner alle! Den stressede, familien og arbejdsgiveren.

Vores egne tanker skal ikke undervurderes. Bekymringer, katastrofetanker, og et generelt negativt tankesæt, står for ca. 50% af stressårsagerne. Stressede hjerner har det med at tænke negativt, så vi kan reelt stresse os selv 24/7, og hele døgnet rundt, med vores egne tanker.

Heldigvis er der meget at gøre for at lære at håndtere alt det der stresser os. 

 

 

 

 

Stress blandt dyr

Stress signaler

Stress er en naturlig medfødt reaktion. Alle kan blive stresset, og det er noget vi har tilfælles med dyrerne. Tænk på en kat, der er trængt op i et hjørne. Den er stresset!

Fra naturens side er hensigten med at kunne blive stresset, kort og godt, overlevelse.
Stresshormonerne adrenalin og kortisol strømmer ud i kroppen, så vi fysisk og psykisk kan mobilisere ekstra energi i en krævende situation. Stress kaldes også en “kæmp eller flygt” reaktion.

 

Grønne stress signaler

OK -dem oplever vi alle, når vi er nervøse, spændte eller skal yde lidt ekstra i en given situation. Det er ok, og vi kan hurtigt afstresses igen.

 • Midlertidig hjertebanken
 • Sveder
 • Midlertidig rysten
 • Spænder op i musklerne
 • Tics
 • Knugen i mave og bryst
 • Kolde fødder
 • Bliver bleg
 • Tørhed i munden
 • Tissetrang
 • “Sommerfugle i maven”

Gule stress signaler

VÆR OPMÆRKSOM – Kroppen er ved at komme i ubalance. Det er ok for en kortere periode, som fx ved en flytning – men så er der vigtigt at sætte ind med afstressning.

 • Sover dårligt om natten
 • Træthed
 • Uro i kroppen
 • Irritabel
 • Indre modstand og modvilje mod at lave ting
 • Lettere til tårer (oftest kvinder)
 • Indesluttet og tavs
 • + alle de grønne stress signaler

Røde stress signaler

STOP

De grønne og gule stress signaler er blevet overhørt for længe nu, og kroppen råber STOP! De ophobede stresshormoner slider på din krop og psyke, og du er i fare for at blive alvorligt syg. Det er vigtigt at du får hjælp til at håndtere din stress nu.

 • Glemsom / fraværende
 • Mindre social
 • Aggressiv
 • Fordøjelsesbesvær, og mave problemer
 • Forværret eksem og sygdom
 • Uforklarlige smerter
 • Øget forbrug af stimulanser (alkohol, cigaretter, kaffe, osv.)
 • Manglende selverkendelse (opfatter ikke sig selv som stresset)
 • Blødningsforstyrrelser (kvinder)
 • + alle de grønne og gule stress signaler

Den sorte stress

Efter rød, kommer sort…

Overhøres både de grønne, gule og røde stress signaler – så går det for alvor galt.
Her har stress signalerne en anden karakter; udbrændthed, besvimelse/ ildebefindelse, blodpropper m.m. – og i yderste konsekvens kan man dø af stressens følgesygdomme.

Stress skal altid tages alvorligt – og den gode nyhed er, at der er rigtig god erfaring med hjælp til stressramte, så de kan komme i balance og blive rask igen. Selv efter at have været i sort stress.

De ovennævnte stress signaler er blot nogle få udvalgte. Stress signalerne er mange, og lige så individuelle, som vi mennesker er.

Stresset – Hvad nu?

Har du symptomer på stress er det vigtigt, at du lærer at håndtere den, og vide hvordan du forebygger at blive syg af stress i fremtiden. Det er ok at opleve stress – du skal bare ikke blive syge af den!

Med et stresscoaching forløb opnår du denne viden og de fornødne værktøjer.

Stresscoaching forløb

7 samtaler fordelt over ca. 2 ½ måned. Samtalerne består af undervisning i stress, læring af konkrete værktøjer til håndtering og forebyggelse af stress.

Samtalerne kan foregå ved personligt fremmøde, online eller telefonisk. Stresscoaching har vist sig at være særdeles velegnet til online forløb. Er der tale om en virksomhed, hvor det er muligt at samle flere stressramte medarbejdere, kan vi tilbyde et virksomhedsbesøg*. Det er muligt at tilpasse stresscoachingen som delvis i gruppe- og individuelle samtaler.

* Kontakt mig for nærmere oplysninger herom.