Om COPE

Mit navn er June Werenfeldt og jeg er kvinden bag ”COPE – stress, angst & depression”. COPE har en række meget kompetente samarbejdspartnere, som alle er uddannet stresscoaches udover deres individuelle speciale-områder. Læs mere om dem længere nede på siden.

Med COPE ønsker jeg at bidrage med al min viden, mine erfaringer og kompetencer for at højne trivsel og livskvalitet hos den enkelte og på arbejdspladserne. Jeg ønsker at gøre en kvalificeret indsats for at være med til at knække den stigende stress-kurve.

Jeg ved det er muligt at ændre mistrivsel til trivsel – for jeg og mine samarbejdspartnere ser det ske hver eneste dag.

Ønsker du at høre mere om, hvordan COPE kan hjælpe dig eller din arbejdsplads, kan du nemt kontakte os her.

”Jeg har en plan!” sagde Egon fra Olsen Banden
– og det har vi også!

 

Uanset om du henvender dig fra en virksomhed med stress-udfordringer eller som privatperson med stress, angst eller depression – så ved vi, hvad der skal til, for at det kan blive bedre. Planen går helt enkelt ud på, at I/du får de færdigheder, der skal til for at være i balance. Derved bliver I/du mere resilient overfor fremtidige udfordringer. Resilient betyder ikke, at man ikke møder modgang – fordi det gør vi alle af og til. Resilient handler om, hvordan vi håndterer modgang på en hensigtsmæssig måde. I/Du vil opleve, at have indflydelse på udfordringerne, og kunne mestre dem på en måde, så mental og fysisk overbelastning undgås i fremtiden.

Hos COPE er vi resultatorienteret. Vi laver terapi, coaching og stress coaching, der virker! Vi sætter en ære i, at vores klienter kan omsætte den viden og bevidstgørelse, de får om sig selv til noget lavpraktisk og brugbart i deres hverdag. Vores fineste opgave er, at vores klienter bliver selvhjulpne – så de føler, at de kan møde livet med selvtillid, fordi de ved, at de kan håndtere deres udfordringer, uanset hvad der måtte komme af nye bump på vejen.

 

Psykoterapeut Holbæk

June Werenfeldt

Lidt om mig

Jeg blev født i Vejle i 1971, og snart efter flyttede min familie og jeg til Sjælland, hvor jeg er vokset op. I dag bor jeg i Solrød Strand sammen med min mand. Vi har to voksne børn, der begge er flyttet hjemmefra.

Jeg arbejder fuld tid med livskvalitet. Både i mit arbejdsliv og i mit privatliv. I mit privatliv handler det selvfølgelig om min familie, mig selv og dem, der står mig nært.

Jeg elsker, at have det godt, og det stræber jeg bevidst efter. Jeg accepterer, at livet ikke altid oplevet som ”en dans på roser”, men jeg giver aldrig op eller lader stå til – jeg tror nemlig på, at det jeg gør i en situation, har indflydelse på kvaliteten af mit liv.

Lidt om hvorfor jeg valgte dette fag

Allerede som en stor pige (10-12 år) undres jeg over, hvorfor andres oplevelse af, og reaktion på verden, kunne være forskellig fra min. Jeg var nysgerrig på mennesker, deres sind og velvære. Men da jeg ikke altid har været så bevidst indflydelsesrig på mit eget liv, har den første del af mit arbejdsliv været af andre veje.

Med tiden kom der dog et dybtfølt ønske om, at forfølge nysgerrigheden, og jeg uddannede mig indenfor psykologien og terapiens verden. Det er den ”rette hylde” for mig, og der har jeg befundet mig rigtig godt i efterhånden mange år. Det bidrager i høj grad til min livskvalitet, at kunne hjælpe og være vidne til mennesker, der påvirker deres liv i en positiv retning.

Uddannelse

Eksamineret og certificeret psykoterapeut, coach & mentor
Jeg har en 4-årig tværfaglig uddannelse som  psykoterapeut, coach og mentor, med over 2100 undervisningstimer, 4 års egenterapi, og 2 år klientarbejde under supervision. Uddannelsen har evolutionspsykologien som omdrejningspunkt, hvilket gør den unik i feltet.

Læs evt. mere om uddannelsen på www.psykoterapeutskolen.dk

Certificeret stresscoach:
Jeg videreuddannet mig i specialet stress, hos Forebygstress.dk v/stressekspert Bjarne Toftegård.

Certificeret Masterstresscoach:
Jeg har taget en master-overbygning på min stresscoach uddannelse, ligeledes hos Forebygstress.dk v/stressekspert Bjarne Toftegård.

Kurser, workshops og enkeltfag

Har læst følgende moduler i psykologi:
Personlighedspsykologi, socialpsykologi, kognitivpsykologi og udviklingspsykologi.

Kursus i Metakognitiv terapi m/Pia Callesen
Metakognitiv terapi er en ny evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode til behandling af psykiske lidelser som stress, angst og depression. Metodens omdrejningspunkt er at få reduceret bekymringer, tankemylder og andre slidsomme tanker, som kan forårsage og vedligeholde psykisk overbelastning. Metoden er bakket godt op af solide videnskabelige undersøgelser, som beviser metodens kliniske effekt over for forskellige psykiske lidelser.

Kurser i forbindelse med frivilligt arbejde med udsatte familier:

 • Når livet er svært – hvordan frivillige mentorer kan bidrage med støtte
 • Kommunikation og samarbejde – om kunsten at få et godt samarbejde til at køre med den udsatte
 • Mødet med det kriseramte menneske – grundlaget for psykisk førstehjælp
 • Positiv psykologi og styrker
 • Mindfulness – det handler om nærvær

Workshop m/ Professor Sikumar Rao:

Et seminar og workshop om stress, lykke og arbejdsglæde, af indisk/amerikanske professor Sikumar Rao. Sikumar Rao er professor, mentor, coach, underviser, forfatter og foredragsholder. Han er bl.a. kendt for sin populære TEDtalk om arbejdsglæde.

Erfaring

Privat praksis:
Siden 2008 har jeg arbejdet med klienter i egen praksis.

Fra 2008 til 2021 har jeg haft praksislokale på Østerbro i København, og siden 2016 har jeg ejet og drevet klinikken i Holbæk, hvor jeg nu er fuld tid.

Mentor / Familiens Hus, Høje-Taastrup:
Jeg har siden 2012 været tilknyttet Familiens Hus i Høje-Taastrup, hvor jeg
fungerer som mentor. Familiens Hus er et partnerskab mellem Høje-Taastrup
Kommune og Mødrehjælpen, hvor der samarbejdes om en fælles
helhedsorienteret indsats over for unge udsatte familier.

”Tal ordentligt mor og far!” / Kursus for mødregrupper:
I samarbejde med Vivian Lund Hansen, har jeg udviklet og afholdt kurset;
“Tal ordentligt mor og far!” for mødregrupper. Kurset har fokus på forældrenes kommunikation med barnet, og hvordan vi ved at møde barnet hvor det er, kan skabe robuste og følelsesmæssig intelligente børn, med et højt selvværd.

Foredrag:
Jeg holder foredrag om;

 • Er ulykker en hindring for at være lykkelig?
 • Vejen til det gode liv
 • De svære følelser
 • Parforhold
 • Tryghed i opvæksten
 • Giv slip på dine børn på en hensigtsmæssig måde
 • Hvorfor mistrives de unge
Psykoterapeut June Werenfeldt

Psykoterapeut, parterapeut, coach & master stresscoach

COPE´s team

Altid i gode og kompetente hænder.

Psykoterapeut og master coach Vivian Lund Hansen

Vivian Lund Hansen

Psykoterapeut, Naturterapeut, Coach & Master StressCoach

www.vivianlundhansen.dk

Marianne Eikers

Psykoterapeut MPF & StressCoach

www.marianneeikers.dk

Signe Westi

Signe Westi

Psykoterapeut MPF, Familierådgiver & StressCoach

www.signewesti.dk

Lotte Sligting Stannius

Lotte Sligting Stannius

Indehaver af Colti, Leder- og teamtræner & Master StressCoach

www.colti.dk

Pia Dreyer

Pia Dreyer

Selvstændig konsulent indenfor psykisk arbejdsmiljø, ledelses- og stresscoaching

LinkedIn