Ledersparring

Dine medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv. Dog kan der være situationer hvor en eller flere medarbejdere er særligt udfordret med eksempelvis stress, angst eller depression. Denne tilstand går ud over produktiviteten, lønsomheden og ikke mindst den enkelte medarbejders livskvalitet og selvværd. COPE hjælper også virksomheder og deres medarbejdere med at komme på rette fode igen, så de kan komme tilbage til trivsel og arbejdsevne.

COPE tilbyder ledersparringsforløb, hvor du som leder kan forvente følgende udbytte:

  • Viden og forståelse for stress
  • Hvordan du spotter stress/mistrivsel hos dine medarbejder og dig selv
  • Hvordan du forebygger udvikling af belastningstilstande, der kan føre til mistrivsel og sygemelding
  • Model på en holdbar plan for medarbejdere, der skal tilbage på arbejde efter en stress-sygemelding
  • Forståelse af din egen rolle og betydning for medarbejdernes trivsel
  • Se vigtigheden i, og påtage dig ansvaret for din egen psykisk og fysisk trivsel

Der er rigtig god fornuft i, at du som leder bliver rustet bedst muligt i forhold til stress, og særligt i forhold til din egen stress. Det er vigtigt, at du er opmærksom på stress hos sig selv, da en stresset hjerne er meget dårlig til at lede, og du derved utilsigtet kan komme til at lede hele dit team i mistrivsel. Begyndende stress kan være svær at spotte hos dig selv, hvis ikke du ved, hvad du skal holde øje med.

Nyere (2018) omfattende undersøgelse om ledelse og psykisk arbejdsmiljø lavet COWI for FTF – nu en del af FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), viser at både ledere og ansatte ofte er stressede, og oplever problemer med arbejdspres og ledelseskvalitet. Undersøgelsen viser at ledelseskvalitet har stor betydning for stress og sygefravær – både for lederen og for de ansatte.

De fleste ledere oplever på et tidspunkt, at stå overfor en stressramt medarbejder. Men langt fra alle ledere føler sig klædt på til at tage hånd om denne problematik. Det viser en undersøgelse lavet af Lederne (Ledernes Hovedorganisation). I denne undersøgelse angiver 93 pct. af lederne, at de anser det, som en vigtig del af deres ledelsesopgave at håndtere og forebygge stress, men kun en tredjedel af dem føler sig reelt rustet til det. Blandt lederne i undersøgelsen, som ikke reagerede eller reagerede for sent på stress hos en af deres medarbejder, svarer over halvdelen, at de ikke så problemet, før det var for sent.

Stress er i disse år den helt store udfordring i forhold til trivsel. Først og fremmest er trivsel en forudsætning for arbejdsglæde, og arbejdsglæde giver lavere sygefravær, højere produktivitet og mindre personalegennemstrømning. Der er god grund til at gøre en indsats, og få sat gang i den gode spiral – for god trivsel virker forebyggende på stress.

Forebyggelse af stress hos medarbejdere

Kurser, events og workshops

Se også udvalget. Måske der er et i kalenderen som er relevant for dig.
Se kurser og events