Parforhold

Parforholdet er en af de mest betydningsfulde relationer vi har, men ofte også en af de vanskeligste.

Parterapi

Årsagen til, at ville gå i parterapi, kan være mange – de fleste kommer dog af en af følgende årsager:

  • Genfinde kærligheden – Vi vil gerne hinanden, men det fungerer ikke optimalt
  • Krise situation (f.eks. utroskab, sygdom, tab) – Hvordan kommer vi videre?
  • Afklaring – Er der overhovedet en fremtid for vores parforhold?

Parterapi kan minimere jeres konflikter, give jer nærheden og samhørigheden tilbage, og være med til at skabe troen på fremtiden.

Et parterapiforløb vil give jer konkrete værktøjer, så I er hensigtsmæssigt ‘klædt på’ til jeres situation her og nu, og til fremtiden, samt give jer en værdifuld viden om jer selv, jeres partner og jeres parforhold. I får muligheden for, at kunne anskue jeres udfordringer på en anden og mere konstruktiv måde.

Nogle gange er der dog så forskellige behov/værdier/prioriteringer, for meget mistillid, manglende respekt eller andet, at det ikke giver mening at fortsætte parforholdet. I den situation kan parterapi bidrage til, at erkende dette – og til at sikre, at forholdet kan brydes, og begge parter kan komme videre på en ordentlig og værdig måde. Det vil være værdifuldt for alle, at kunne komme videre efter et parforhold med selvrespekten og selvværdet i behold, ikke mindst hvis der er børn i forholdet.