TankerDet kan opleves som at have diarre i hjernen! Alt for meget vil ud på samme tid! Det går pænt hurtigt,
og indholdet er usammenhængende og kaotisk.

Der er dog et budskab i det kaos et tankemylder efterlader.
Du prøver at fortælle dig selv noget – og noget vigtigt, vel at mærke.

Måden tankerne kommer ud på, kan godt være ret så ekstreme. Tag dog ikke altid tankerne
bogstavelige. Nogle gange skal de afkodes, for at komme ind til det rigtige budskab.

Nogle gange kan det være svært at fange tankerne, fordi de er diffuse, og det går så hurtigt med at
tænke dem. Ofte ligger der også mange års træning i at fortrænge dem, som kan gøre det svært at
finde dem frem. Det er jo sjældent gode tanker der presser sig på i et tankemylder!

Tankemylder er som et lille barn der står og trækker dig i ærmet, for at få din opmærksomhed. Hvis du
ikke lytter, råber de bare højere.

Når du begynder at lytte til dit tankemylder, og får en forståelse for hvilket budskab du har til dig selv –
så opløser de sig. Nu ved tankerne nemlig at du har hørt dem, så nu behøver de ikke længere presse
sig sådan på.

Et lille tip til at blive klogere på dit tankemylder er; at skrive dine tanker ned. Det du skriver behøver ikke
give mening – bare skriv ned indtil der ikke kommer mere. Læg det væk, og kig på det senere igen.
Giver det mening nu?

At afkode tankerne, og forstå budskabet til dig – det kan jeg hjælpe dig med. Du kan blive meget
klogere på dig selv, his du lære at lytte til det din krop, følelser og tanker prøver på at fortælle dig.

Så kan du igen slappe af, og finde ro. Få en god nattesøvn, og overskud til dagen. Få indflydelse på
dine tanker, følelser og dine handlemuligheder – og genfinde glæden ved livet.